§1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zwrotów materacy (dalej:„Produkt” lub „Materac”) zakupionych przez Klienta (dalej: „Klient”) w sklepie internetowym Lenly prowadzonym pod adresem: www.sleep-lenly.com (dalej: „Sklep”).

2. Właścicielem Sklepu (dalej zwanym: „Sprzedającym”) jest OPTIMUM BIS spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zielonkach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000522663, posiadająca NIP 6770080104 oraz numer REGON 350148958.

3. Dane kontaktowe Sprzedającego:

   1) adres: ul. Przemysłowa 8A, 37-400 Zarzecze,

   2) telefon: 15 687-30-20 - od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 08:00 do 16:00,

   3) adres poczty elektronicznej: info@sleep-lenly.com

4. Klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego w Sklepie Materaca w terminie do 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia dostawy Materaca do Klienta. Sprzedający zaleca, aby zwrot Materaca nie następował wcześniej niż przed upływem 30 (trzydziestu) dni od dnia dostawy Materaca do Konsumenta (z uwagi na cechy Materaca dla prawidłowego zweryfikowania cech produktu Materac powinien zostać przetestowany przez Konsumenta). Możliwość zwrotu Materaca w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni w żaden sposób nie narusza ani nie ogranicza praw Klienta wynikających z regulaminu sklepu oraz ustawy o prawach konsumenta i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§2.

Informacje ogólne

1. Ludzkie ciało wymaga od czterech do sześciu tygodni, aby przyzwyczaić się do nowego Materaca (dlatego właśnie nie należy podejmować decyzji o zwrocie Materaca w sposób pochopny, bez jego wcześniejszego przetestowania przez co najmniej jeden miesiąc).

2. Materace po ich transporcie i rozpakowaniu mogą potrzebować trochę czasu na odzyskanie swojej sprężystości oraz naturalnego rozmiaru i kształtu. Nowe Materace mają też swój specyficzny zapach, który z czasem znika.

§3.

Użytkowanie Produktu przed zwrotem

1. Zwracany Produkt nie może nosić widocznych śladów użytkowania tj. nie może nosić śladów zabrudzeń, wgnieceń, zagięć, śladów prania, zalania, plam, rozdarć, zadrapań, nacięć, a także uszkodzeń mechanicznych oraz w przypadku materacy sprężynowych, nie może być zginany lub zwijany w rulon.

2. Aby zminimalizować ryzyko powstania śladów użytkowania zaleca się postępowanie z Produktem zgodnie z poniżej wskazanymi zasadami.

3. Produkt musi być użytkowany zgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji Produktu (oraz innymi zaleceniami dotyczącymi montażu, instalacji i pielęgnacji Produktu).

4. Każdy Materac powinien mieć zapewniony swobodny przepływ powietrza i odpowiednią wentylację, dlatego zaleca się jego użytkowanie w komplecie z odpowiednim stelażem.

5. Odległości między listwami nie powinny być większe niż 35 mm.

6. Ze względu na grubość i charakter wkładu Materacy nie należy używać wraz ze stelażami z możliwością regulacji wysokości fragmentów stelaża.

7. Stelaże powinny być podparte na listwach bocznych, zainstalowanych wzdłuż ramy łóżka, a w łóżkach podwójnych dodatkowo na listwie środkowej.

8. Zaleca się umieszczenie warstwy ochronnej między Materacem a stelażem, co zapobiega zabrudzeniom i odkształceniom.

9. Górna warstwa Materaca powinna być podczas użytkowania zabezpieczona prześcieradłem nie przepuszczającym wody i paroprzepuszczalnym.

10. Używanie Materaca na stelażu sprężynowo siatkowym jest niewskazane, ponieważ w trakcie eksploatacji może dojść do jego uszkodzenia.

11. Nie wolno stosować Materacy o wymiarach większych niż rzeczywiste wymiary światła łóżka.

12. Materace są przeznaczone do użytkowania we wnętrzach o temperaturze 10-30°C i średniej wilgotności powietrza 45-60%.

13. W przypadku Materacy z pianką termoelastyczną średnia temperatura dobowa powinna znajdować się w przedziale 17-23°C.

14. Nie należy skakać ani chodzić po Materacu, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia jego wewnętrznej struktury.

15. Zaleca się cykliczne obracanie Materaca o 180 stopni w płaszczyźnie horyzontalnej i jego regularne wietrzenie.

§4.

Transport i sposób pakowania zwracanych Produktów

1. Materace sprężynowe (w tym kieszeniowe) powinny być transportowane i magazynowane w pozycji poziomej (krótkotrwale dopuszczalna jest pozycja pionowa). Pod żadnym pozorem nie można zginać tego typu Materacy ani wzdłuż, ani wszerz.

2. Nie należy wyginać Materacy z włóknem kokosowym i końskim włosiem, gdyż zastosowana w nich płyta narażona jest na pękanie.

3. Zwracany Produkt musi zostać skutecznie zabezpieczony przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

4. Do zwrotu Produktu można wykorzystać oryginalne opakowanie, w którym Produkt został Klientowi dostarczony.

5. W celu przyspieszenia procedury zwrotu zalecamy załączenie do zawracanego Produktu dowodu jego zakupu.

§5.

Koszty zwrotu Produktów

1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, które odliczane będą przez Sprzedającego od zwracanej Klientowi kwoty.

2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

3. Zwrot środków Klienta nastąpi w taki sam sposób, w jaki dokonano płatności.